Vi ste ovdje

OBAVIJEST KORISNICIMA O PRIPAJANJU DRUŠTVA HUMVIO d.o.o. ZAGORSKOM VODOVODU d.o.o.

Poštovani korisnici, Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: Tt-22/58333-4, s danom 13. veljače 2023. proveden je upis pripajanja trgovačkog društva HUMVIO d.o.o. trgovačkom društvu Zagorski vodovod d.o.o., čime je društvo HUMVIO d.o.o. prestalo postojati. Temeljem Ugovora o pripajanju od 22.12.2022. g., društvo preuzimatelj Zagorski vodovod d.o.o., kao univerzalni pravni slijednik, preuzelo je s danom 14. veljače 2023. godine sva prava i obveze pripojenog društva HUMVIO d.o.o., slijedom čega je sada, na području Općine Hum na Sutli,  javni isporučitelj vodnih usluga Zagorski vodovod d.o.o. Sukladno odredbama čl. 25. st. 5. Zakona o zaštiti potrošača („Narodne novine“ broj: 19/22.; dalje u tekstu: „ZZP“), obavještavamo Vas da će se na Vas kao korisnike vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., počevši od dana 01.03.2023. g., primjenjivati Odluka o cijeni vodnih usluga odnosno cjenik vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., te Opći i tehnički uvjeti isporuke vodnih usluga Zagorskog vodovoda d.o.o., Revizija 5, broj: 8311/2016 od 03.05.2016. g. (dalje u tekstu: „OTU“). Cijene vodnih usluga javne vodoopskrbe i javne odvodnje, odnosno obračun istih, određeni su zakonima kojima se uređuje vodno gospodarstvo, te su dostupne na mrežnim stranicama javnog isporučitelja (http://www.zagorski-vodovod.hr/), kao i važeći OTU. U slučaju da niste u mogućnosti pregledati mrežne stranice, molimo Vas da nas o istom obavijestite pisanim putem kako bismo vam iste informacije odnosno cjenik i uvjete, dostavili poštom u pisanom obliku. Zagorski vodovod d.o.o. će od 01. ožujka 2023. godine očitavati brojila te ispostavljati račune s uplatnicama. Slijedom navedenog, molimo Vas da osigurate pristup glavnim vodomjerima. Plaćanje računa za vodne usluge potrebno je vršiti na IBAN HR7623400091510019298 otvoren kod Privredne banke Zagreb d.d. Sve upite, zahtjeve, prigovore i ostala pismena, vezano za izdane račune, pruženu uslugu i obavljanje djelatnosti Zagorskog vodovoda d.o.o. kao javnog isporučitelja vodnih usluga, možete slati putem elektroničke pošte: korisnici@zagorski-vodovod.hr, poštom na adresu Zagorskog vodovoda d.o.o., Ulica K.Š. Gjalskog 1,  49210 Zabok, ili predati osobno u Odjelu Odnosi s korisnicima na adresi Zabok,  K. Š. Gjalskog 1. Odjel Odnosi s korisnicima Zagorskog vodovoda d.o.o. radi s korisnicima od ponedjeljka do petka od 08:00 – 14:00 sati (dnevna stanka od 10:00-10:30). S poštovanjem

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer