Vi ste ovdje

Osnovan Humvio d.o.o.

Temeljem potrebe usklađenja poslovanja Humkom-a d.o.o. sa postojećim zakonskim odredbama i Odluke o usklađenju poslovanja društva sa Zakonom o vodama i Zakonom o izmjenama zakona o vodama, donesene dana 09.12.2013. na sjednici Skupštine trgovačkog društva Humkom d.o.o., i prihvaćenog prijedloga Izjave o osnivanju trgovačkog društva Humvio d.o.o. za vodoopskrbu i odvodnju, općina Hum na Sutli je osnovala novo trgovačko poduzeće Humvio d.o.o. (Vodoopskrba i odvodnja d.o.o.).
Naime, prema Zakonu o vodama i Zakonu o izmjenama zakona o vodama, vodoopskrba i odvodnja mora se izdvojiti iz postojećeg komunalnog društva, i prenijeti na društvo koje će biti registrirano za obavljanje samo tih djelatnosti, pa je slijedom toga općina Hum na Sutli osnovala spomenuti Humvio d.o.o., koji je u 100% vlasništvu općine.
Humkom d.o.o. će izdvojiti svu imovinu vezanu na vodoopskrbu i odvodnju i prenijeti je u Humvio d.o.o. temeljem Odluke Skupštine Humkoma d.o.o. od 23.10.2013. da se novo trgovačko društvo osniva provođenjem podjele sa preuzimanjem.
U Humvio d.o.o. prelazi 5 radnika koji su u Humkom-u d.o.o. radili poslove vezano uz djelatnost koja se prenosi, a novoosnovano društvo se nalazi na istoj adresi kao i Humkom d.o.o., Lastine 1 u Humu na Sutli.
Obavještavamo mještane kako će sve usluge vezane za vodoopskrbu i odvodnju, a koje je do sada pružao Humkom d.o.o., sa 01.01.2014. godine preuzeti i nadalje pružati Humvio d.o.o.

 

Theme by Danetsoft and Danang Probo Sayekti inspired by Maksimer